Gazdálkodás
a pénzügyi adottságokkal
és lehetőségekkel

Facebook linkedin Twitter

Kérdése van? Telefon: +36 1 302 4443

Menüpontok
Hírlevél
75. szám - 2016-09-13

5 új pályázat 30 napon belül, amelyeket már régóta vártunk!

5 új GINOP és VP pálázati felhívásnak is megkezdődött a társadalmi egyeztetése, vagyis 30 napon belül várható a megnyitásuk.

Az alábbi 5 felhívásnak megkezdődött a társadalmi egyeztetése, vagyis 30 napon belül várható a megnyitásuk. A pályázatok által olyan célterületek juthatnak kedvező feltételek mellett támogatáshoz, amelyre már régóta várnak a társaságok.

GINOP pályázatok esetén Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

 

GINOP-1.2.3-16


Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásaink a támogatása kombinált hiteltermék keretében

KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁS TÁMOGATÁSA

Gépbeszerzésre, ingatlan építésre és átalakításra kérhető. Vásárlásra nem.

 • Benyújtható: 2016.11.02.-től
 • Minimum 10% önrész
 • Támogatás: 30%
 • Hitel: 60 %
 • Fenntartási kötelezettség 3 év
 • A projektnek 18 hónap alatt kell megvalósulnia.
 • A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300 millió Ft lehet, de nem lehet több, mint a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételének kétszerese.

Igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 5 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének maximum 30%-a lehet

Igényelhető kölcsön mértéke

 • Minimum 10 millió Ft, maximum 145 millió Ft
 • Kamat: 2%
 • Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

Milyen tevékenységekre igényelhető támogatás?

 • Új eszközbeszerzés - önállóan csak ez végezhető
 • Épület építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés
 • IT-fejlesztés, új szoftverek/hardverek
 • Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Kizárólag abban az esetben hozható pozitív támogatási döntés, ha a támogatási kérelmet benyújtó mind a vissza nem térítendő támogatás, mind pedig a kölcsön megszerzésére jogosultságot szerez.

A pályázati felhívás részletei elérhetőek illetve letölthetőek az alábbi linkről
» GINOP-1.2.3-16 - Vállalkozások kapacitásbővítő beruházásának támogatása

 

GINOP-3.1.2-8.2.4-16


Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása

Támogatás infokommunikációs ágazat

A pályázat célja az IKT mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosítása, illetve exportképességének és versenyképességének növekedése.

 • Benyújtható: 2016.11.02.-tól
 • Minimum 10% önrész
 • Fenntartási kötelezettség 3 év
 • A projektnek 24 hónap alatt kell megvalósulnia.

Igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke

 • 2 -25 millió Ft, vagy 2-40 millió Ft között.
 • A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300 millió Ft, ebből a visszatérítendő támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének legfeljebb a 40%-a lehet.

Igényelhető kölcsön mértéke

 • 2,5-32 millió Ft, vagy 2,5-50 millió Ft között.
 • A kölcsön mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet.
 • A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300 millió Ft lehet.

Milyen tevékenységekre igényelhető támogatás?

 • Külföldi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken való részvétel
 • Piacra jutás támogatása
 • Tanácsadás igénybevétele, beleértve szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt és külpiaci megjelenést lehetővé online fejlesztést
 • Szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása
 • Külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége
 • Piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás, ügyféladatbázis igénybevétele)
 • IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása, továbbfejlesztése, tesztelése
 • Új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése

Kizárólag abban az esetben hozható pozitív támogatási döntés, ha a támogatási kérelmet benyújtó mind a vissza nem térítendő támogatás, mind pedig a kölcsön megszerzésére jogosultságot szerez.

A pályázati felhívás részletei elérhetőek illetve letölthetőek az alábbi linkről
» GINOP-3.1.2-8.2.4-16 - Infokommunikációs szektor piacrajutásának támogatása

 

GINOP-3.2.2-8.2.4-16


Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

infokommunikációs tevékenység támogatása

A felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni. A támogatás bevezetésével a belső vállalati folyamatok hatékonysága, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javítása, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti rendszerek, megoldások bevezetése és összehangolása, a felhőalapú és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetése és használatának ösztönzése a cél.

 • Benyújtható: 2016.11.02.-tól
 • Minimum 10% önrész
 • Fenntartási kötelezettség 3 év
 • A projektnek 24 hónap alatt kell megvalósulnia

Igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke

 • Minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet
  • A helyben telepített saját szoftver esetén a maximális támogatás 16 millió Ft
  • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetén a maximális támogatás 8 millió Ft

Igényelhető kölcsön mértéke

 • Minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet
  • A helyben telepített saját szoftver esetén a maximális támogatás 25 millió Ft
  • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetén a maximális támogatás 12,5 millió Ft

Milyen tevékenységekre igényelhető támogatás?

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

 1. Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása – „on-premise” vagy „in house” módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).
 2. Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a KKV-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

Kizárólag abban az esetben hozható pozitív támogatási döntés, ha a támogatási kérelmet benyújtó mind a vissza nem térítendő támogatás, mind pedig a kölcsön megszerzésére jogosultságot szerez.

A pályázati felhívás részletei elérhetőek illetve letölthetőek az alábbi linkről
» GINOP-3.2.2-8.2.4-16 - Vállalati komplex infokommunikációs tevékenységének támogatása

 

GINOP-4.1.1-8.4.4-16


Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

Megújuló energiás épületenergetikai fejlesztések támogatása

A felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

 • Benyújtás: 2016. november 15-től
 • Fenntartási kötelezettség: 3 év
 • Önerő: legalább 10%

Igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum, 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
 • Támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet

Igényelhető kölcsön mértéke

 • Az igényelhető kölcsön összege minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft (kamat 2%, futamidő 10 év, biztosítékadási kötelezettség)

Milyen tevékenységekre igényelhető támogatás?

A felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani.

A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:

a) A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész el kell, hogy érje legalább az 50%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.

b) A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.

Kizárólag abban az esetben hozható pozitív támogatási döntés, ha a támogatási kérelmet benyújtó mind a vissza nem térítendő támogatás, mind pedig a kölcsön megszerzésére jogosultságot szerez.

Budapesten és Pest megyében nem pályázható.

A pályázati felhívás részletei elérhetőek illetve letölthetőek az alábbi linkről
» GINOP-4.1.1-8.4.4-16 - Megújuló energiás épületenergetikai fejlesztések támogatása

 

VP2-4.1.3.5-16


Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása

Kertészet korszerűsítés, gépbeszerzés támogatása

Célja a kertészeti ágazatban tevékenykedők versenyképességének fokozása, a kertészeti ágazat hozzáadott érték termelésének növelése új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A felhívás az építéssel nem járó kertészeti eszközök, a kertészeti ágazathoz kapcsolódó erőgépek, munkagépek beszerzésének támogatására irányul.

 • Benyújtható: 2016.12.19.-től
 • Fenntartási kötelezettség 5 év
 • A projektnek 24 hónap alatt kell megvalósulnia
 • A támogatás mértéke: 40-70% (régiófüggő)

Igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke

 • Egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft
 • Kollektív projekt esetén maximum 20 millió Ft

Mely vállalkozás jogosult részt venni a pályázaton?

 • Támogatás kizárólag kertészeti tevékenységhez kapcsolódó projektekhez nyújtható
 • Mezőgazdasági termelők (legalább 6000 euró STÉ üzemméret, árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott)

Támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében és konzorciumi formában is van lehetőség.

Milyen tevékenységekre igényelhető támogatás?

 • A versenyképesség javítása érdekében, építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzése
  • Kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható - munkagépek beszerzése
  • Kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése
  • Kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése, maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű kertészeti traktor beszerzése

A pályázati felhívás részletei elérhetőek illetve letölthetőek az alábbi linkről
» VP2-4.1.3.5-16 - Kertészet korszerűsítés, gépbezserzés támogatása


A további részletekkel kapcsolatban tanácsadó szakembereink állnak rendelkezésére!


Egri Adrienn, tanácsadó
mobil: +36-30-535-48-22, e-mail: egri.adrienn@glosz.hu

Tóth Emese, tanácsadó
mobil: +36-30-466-52-27, e-mail: toth.emese@glosz.hu

A GINOP-4.1.1-8.4.4-16 pályázattal kapcsolatosan építőmérnök kollégánk áll rendelkezésére!


Csanda László, okl. építőmérnök, VZ-T vízimérnöki tervező
„Megbízható Tanácsadó” minősítésű, akkreditált projektmenedzser,
Pályázati Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ) tagja.
mobil: +36-70-210-6402, tel./fax: +36-1-200-5595, e-mail: csanda.laszlo@upcmail.hu

GINOP

VP

pályázatok

Oszd meg másokkal is!
Visszahívás kérése

Kérdése van?

Visszahívjuk!

Kérjük adja meg telefonszámát, és kollégáink rövid időn belül visszahívják Önt elérhetőségén.


Ajánlat kérése

Segítségre van szüksége?

Kérje ingyenes és gyors ajánlatunkat! Kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot.

Ajánlatkérés

Hírlevél feliratkozás

Kérjük adja meg az e-mail címét, hogy azonnal értesülhessen a legfrissebb híreinkről, pályázati lehetőségekről!Elfogadom az oldal felhasználási feltételeiben és az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

Kérjük, pipálja ki az alábbi mezőt!
K+F és iparjogvédelmi tanácsadás

Az alábbi linkről letölthető díjtáblázatunk K+F és iparjogvédelmi tanácsadási feladatokhoz. Kérdés esetén kérje tanácsadóink segítségét a kapcsolat menüpontban.

Letöltöm

  Válasszon szolgáltatásaink közül!

Tájékozódjon a lehetőségekről, és keresse tanácsadóinkat.

 • Forrásszerzés
 • Bankkapcsolatok optimalizálása
 • Kontrolling rendszer és módszertan
 • K+F tanúsítás
 • Kereskedői szolgáltatások
 • Pénzügyi projektmenedzsment
 • Innováció menedzsment
 • JLO