A Glósz és Társa Profitcentrum Kft. a belső visszaélés-bejelentési szabályzatot elfogadta, és 2023. december 18. napjával hatályba helyezte a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseinek történő megfelelés érdekében.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A panaszos szóbeli bejelentését a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a 06 30 10 10 089-es telefonszámon előre egyeztetett időpontban és helyszínen jogosult megtenni.

A panaszos írásbeli bejelentését a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője által üzemeltetett, www.panaszod.hu internetes holnapon elhelyezett, panaszbejelentések benyújtása érdekében rendszeresített felületen keresztül jogosult megtenni, az alábbi linken: https://www.panaszod.hu/panaszbejelentes/

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait úgy köteles kezelni, hogy azokat az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a Foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

A belső visszaélés-bejelentési szabályzat letölthető ITT.

A belső visszaélés-bejelentési szabályzat más vállalkozások általi felhasználása kizárólag a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője engedélyével lehetséges.